Huvudnavigation

Logga in

Uppgifter

Reklam & Tips

 • Underbar njutning för ALLA
 • VÄLKOMNA

Händer på Bubblan

Vi må ha begränsade resurser, men har nu både möjligheten och viljan att förbättra och utveckla Bubblan. Ett steg i taget. För att ge chansen att ha insikt och vara delaktig i detta lägger vi nu upp fyra nya delar på Bubblan, alla samlade på denna sida. 
Nytt på denna sida: kika efter "taggarna" [text inom hakparentes, som här]. Då hittar du enkelt saker som uppdaterats, lagts till eller som vi för närvarande jobbar med! 

Nyheter: utveckling

Vi har "Nyheter" på huvudsidan, men har nu lagt till en kategori som heter "Utveckling". Här tar vi upp förändringar i Bubblans funktionalitet som vi gjort, gör eller planerar att göra. Klicka på nyheter och välj kategori längst upp för att filtrera.

Lista: buggar 

Det finns saker med Bubblan som inte funkar som tänkt eller förväntat. Vi har samlat ihop de vi känner till i en lista.  Förhoppningen är att listan ska förbli kort och att vi kan decimera den genom att åtgärda felen. Saknar du något i listan är vi glada om du meddelar oss! Observera att detta är en lista på fel; sådant som har fungerat men slutat fungera - eller som helt enkelt inte funkar som man rimligen kan förvänta sig. 

För alla med konto: 

 1. Liten textruta för novelltext/gästboksinlägg/pm (speciellt på mobil)
  Överlag dåligt anpassad för "mobil upplevelse".
   
 2. Gästbok/PM svårläst.
  Borde fungera som en “dialog” där man ser båda parters svar. Det är så det är designat så egentligen inte en bugg men det stör så pass att det får räknas som ett tillkortakommande.

För er som publicerar noveller:

 1. [ARBETE PÅGÅR] Bilduppladdning noveller. 
  Slutade fungera pga att funktionen använde gammal teknik (Flash). Observera att denna funktion fanns endast för exklusiva författare och inte alla som publicerade.

Lista: idéer på nya funktioner [Uppdaterad 2021-07-14]

Vi är stolta över Bubblan, hur den fungerar och framför allt er som väljer att publicera och läsa noveller här! Det finns ändå saker som skulle kunna vara bättre och funktioner som skulle kunna göra vistelsen på Bubblan roligare, mer inspirerande och mer produktiv. Detta är en lista med sådana saker; från småsaker till lite större saker men alla med en någorlunda begränsad omfattning. Vad saknar DU? Vad känns viktigt om du skulle få välja något? Eller kanske är någon idé värd att ta fasta på men på annat vis? Kom gärna med åsikter och feedback, eller egna förslag! 
(Observera att detta är just idéer. De kan komma att förvekligas, i befintlig eller förändrad form. Eller förkastas, av en eller annan orsak, te.x. pga komplexitet eller annan bedömning.

För alla med konto:

 1. Gilla-knapp för kommentarer
  Visa uppskattning av bra/positiva kommentarer.
   
 2. Favoritmarkera författare
  Visa uppskattning av författare. Möjlighet att få aviseringar när denne publicerar. 
   
 3. Användarstatistik
  T.ex. antal kommentarer, antal gilla-tryck, antal favoritmarkeringar 
   
 4. Anmäl-knapp
  Uppmärksamma admins på trollkonton eller noveller/kommentarer som bryter mot regler/netikett.
  Knappen kan i sin första version finnas bara på profilsidan och det är endast admins som ser att någon tryckt.
  Diskret och enkelt sätt för Bubblans fantastiska medlemmar att uppmärksamma oss admins på nåt konto som används i fel syfte.

   
 5. Aviseringar
  Uppmärksamma att något intressant hänt, t.ex. att en favoritmarkerad författare publicerat något. Tänkbara sätt att avisera: när man loggar in, som del i menyn - eller frivilligt utskick till ens angivna epostadress.
   
 6. Hänt sen sist
  En lista med vad som “hänt sen sist” (dvs sen förra inloggningen). Lite som “händelser” som finns idag men mer av sammanfattande karaktär på en separat sida och begränsat till det som skett sedan förra inloggningen. Kan med fördel kombineras med “Aviseringar” (se separat förslag).
   
 7. Personligt filter
  Möjlighet att ha ett “permanent” och personligt filter som styr vilka noveller som skall synas och hur de syns. Exempel: endast visa de noveller vars kategorier man valt ska visas; visa förvalda kategorier först eller märk ut dom så de enklare hittas. 
   
 8. Osynlig inloggning
  Möjlighet att inte synas när man loggar in, dvs inte visas i listan “Senast inloggade” samt inte visas som online.
   
 9. Blockera användare
  Möjlighet att blockera användare från att skicka PM. En variant är att blockeringen är på kontonivå (man anger att ett konto inte ska kunna skicka PM). En annan att man slår av funktionen helt att kunna ta emot PM. Detta ska inte påverka Gästboksinlägg eller PM från admins.
   
 10. Låta raderade kommentarer vara helt raderade. 
  Som det är nu raderas inte kommentarer helt när man tar bort dom. Kvar är texten "Raderad av novellförfattaren" eller "Raderad av admin" eller hur det nu är. Det kan argumenteras för att detta bara är irriterande och tillintetsägande. Det enda det tillför är nyfikenhet kring vad som stod innan det raderades.
   
 11. Inför markering av lästa noveller
  Indikera på ett konsekvent sätt vilka noveller man läst.

För er som publicerar noveller:

 1. Författarstatistik
  T.ex. antal visningar/gilla/favoritmarkeringar/tecken/ord/etc - per novell/snitt. Valbart om det ska synas utåt eller inte tänkbart.
   
 2. Spara utkast till noveller
  Alternativ till att Spara som det funkar idag (dvs skicka in för moderering): spara utkastet utan att skicka in för senare redigering.
   
 3. Återkoppling vid publicering
  Få återkoppling i textform när en novell refuserats där det framgår vad som ligger till grund för bedömningen.

Lista: övergripande design, upplevelse & säkerhet

Som ett komplement till listan med idéer på nya funktioner har vi en lista med lite mer generella och svårdefinierade punkter. Punkter som behöver analyseras mer genomgående för att ens överväga att göra något åt. 

 • [Tillagd 2021-07-14] Kontosäkerhet: tillåt inte knäckta lösenord
  Funktion som kontrollerar valt lösenord och förhindrar att använda det om det är ett lösenord som knäckts. I praktiken: slå mot kända lösenord (som knäckts eller läckts på andra sajter). Kontrollen kommer göras inom Bubblan - inga lösenord lämnar Bubblan och hålls gömda, men databas på kända lösenordsläckor finns att tillgå så de har vi "tagit hem". Detta för att förhindra att användare skapar konton eller sätter lösenord som enkelt kan tas över av illasinnade.
   
 • [Förberedelser pågår] Regelgenomgång
  Reglerna är utspridda och kan med fördel förtydligas, struktureras och komprimeras - allt för att bli enklare att se, ta till sig, efterleva och moderera efter.
   
 • Uppdaterat utseende 
  Färg, bakgrund etc för att… det känns trevligt?
   
 • Teman 
  Möjlighet för användare att välja utseende bland ett par, tre mallar
   
 • Incognitoläge 
  Diskret surfning för oss som läser snusk när/där vi “inte borde”. Inga bilder, inga explicita eller iögonfallande färger/ord i rubriker mm.
   
 • Uppdaterad layout
  Inte utseendet på Bubblan utan vad som finns på huvudsidan (och var). Det är mycket “tomrum” nu. Kanske byta ut/ändra de boxar som finns?
   
 • Omröstningar
  En ny typ av innehåll där man kan rösta på alternativ. Nya omröstningar läggs upp av admins men inloggade användare kan rösta. Tänkbara scenarion: rösta på nya finesser, rösta på tema på tävling, rösta på tävlingsbidrag...
   
 • Uppdaterad sökning/filtrering
  Mer kontroll över hur sökning och filtrering kan göras.
   
 • Belöningssystem 
  Uppmuntra positivt bidragande till Bubblan. Få belöningar i någon form om man gör saker som uppskattas. Exempel på vad belöningar skulle kunna vara: “badges”, titlar, låsa upp funktionalitet som annars är otillgänglig. Vad som uppskattas kan i sin enklaste form vara förbestämt (t.ex. publicera en novell, skriva profiltext) men det kan också tänkas vara “automatiskt” genom att väga saker man gör, t.ex. skriver uppskattade noveller eller kommentarer.
   
 • En Bubblan-app för iPhone resp. Android
  För en mer komplett och skräddarsydd upplevelse? 
   
 • Begränsa nyskapade konton
  Minska risk för missbruk av konton genom att begränsa dom när de är nyskapade. Exempel: att det ska gå ett visst antal dagar innan man kan göra vissa saker, t.ex. ladda upp profilbild, skicka PM eller göra gästboksinlägg.
   
 • Läskvittens
  Möjlighet att se om mottagare läst ett PM. Eventuellt kopplat till användarkontots typ.

Lista: övergripande design, upplevelse & säkerhet

Med ett antal år på nacken (något vi är oerhört stolta över!) ökar också mängden brus i form av konton som aldrig aktiverades, konton som inte längre används och annat "överblivet". Det innefattar också "skräp" under huven på Bubblan. Sådant kräver ofta en manuell och tidsödande insats att städa undan, men vi gör vad vi kan för att rensa allt eftersom. Här är en lista med några sådana saker:

 • [Utfört våren 2021] Radera konton som aldrig aktiverats
  Konton som skapats med av någon anledning aldrig aktiverats - dvs konton som aldrig använts. Rensa bort dessa helt, de är helt ovidkommande.
 • [Utfört våren 2021] Lås/radera konton som har dålig säkerhet
  Konton med lösenord som är kända ska låsas och sättas i karantän en tid (för att ge ägarna chans att fixa problemet först). Efter utgången karantän raderas de konton som inte åtgärdats, under förutsättning att de inte publicerat noveller. Dessa behålls men är fortsatt låsta till dess att ägarna vill låsa upp dom.
 • [Förberedelser pågår] Radera konton som inte används på mycket länge
  Konton som varit inaktiva i mer än X år är kandidater för att raderas. Konton som publicerat noveller är fredade och konton som har publicerat kommentarer löper minimal risk att raderas. Konton utan profltexter, profilbilder eller som inte bidragit något när de användes är däremot i riskzonen. Hur många år bakåt i tiden vi kommer titta är inte bestämt men några års inaktivitet ska man allt kunna ha utan att drabbas. Kanske 5? Observera att bara anonyma, icke bidragande konton som inte använts på länge är aktuella för att raderas. Vi är stolta och glada över alla Bubblans användare - men någonstans måste vi dra gränsen. Vill man ha kvar sitt konto är det bara att logga in och tja, kanske läsa och gilla/kommentera en novell! Enkelt! :)