Huvudnavigation

Logga in

Uppgifter

[Uppdaterad 11/7] Tankesmedjan

Inledning

Vi må ha begränsade resurser, men har numera möjligheten att förbättra och utveckla Bubblan lite. På denna sida samlar vi kända buggar och problem men också idéer och förslag på förbättringar som skulle kunna göras. Saker som ni läsare och författare bidragit med, men också sådant vi som sköter sidan funderat kring. Dessa idéer och förslag är allt från småsaker till mer omfattande och kanske inte fullt realistiska saker. Med realistisk menas här "rimlig mängd arbete" - allt som tas upp är tekniskt möjligt men kanske inte praktiskt möjligt med våra begränsade resurser.

Saknar du något på denna sida, har ett förslag eller känner till nåt konstigt med Bubblan - hojta till! Via PM till Hustomten eller via "Kontakta Bubblan". DITT engagemang betyder allt för oss!

A. Status utveckling

[Tillagd 2021-09-16] Vi samlar pågående arbete på en separat sida för enkel överblick. De finns kvar här på "Bubblans verkstad och tankesmedja" också.

Länk: Status utveckling

B. Lista: kända buggar 

Det finns saker med Bubblan som inte funkar som tänkt eller förväntat. Vi har samlat ihop de vi känner till i en lista.  Förhoppningen är att listan ska förbli kort och att vi kan decimera den genom att åtgärda felen. Saknar du något i listan är vi glada om du meddelar oss! Observera att detta är en lista på fel; sådant som har fungerat men slutat fungera - eller som helt enkelt inte funkar som man rimligen kan förvänta sig.

 1. Liten textruta för novelltext/gästboksinlägg/pm (speciellt på mobil)
  Överlag dåligt anpassad för "mobil upplevelse".
   
 2. Gästbok/PM svårläst.
  Borde fungera som en “dialog” där man ser båda parters svar. Det är så det är designat så egentligen inte en bugg men det stör så pass att det får räknas som ett tillkortakommande.
   
 3. [Uppdaterad 2021-09-16, TESTNING PÅGÅR] Bilduppladdning noveller. 
  Slutade fungera pga att funktionen använde gammal teknik (Flash). Observera att denna funktion fanns endast för exklusiva författare och inte alla som publicerade.
   
 4. [Uppdaterad 2022-07-11, TESTNING PÅGÅR] Tillåt inte användarnamn eller lösenord som ställer till problem.
  Det går att skapa konton där användarnamnet har mellanslag i början eller slutet, eller flera konsekutiva mellanslag. Det går också att välja lösenord som har mellanslag på motsvarande sätt.
   
 5. [Tillagd 2021-11-02] Noveller som sparas som utkast men utan titel kan inte redigeras eller tas bort av författaren.
   
 6. [Åtgärdad 2021-11-02] Gilla-knapp på noveller försvann med senaste uppdateringen
   
 7. [Åtgärdad 2021-11-05] Sparade novellserier går inte att välja (syns inte) när man skriver ny novell.
   
 8. [Åtgärdad 2021-12-xx] Inskickad novell som godkänts men sedan ändrats i resulterar att novellen måste godkännas på nytt. Det är fel, publicerade noveller skall gå att ändra i utan att nytt godkännande krävs.
   
 9. [Tillagd 2022-02-14] Datum på publicerade noveller blir fel, har att göra med funktionen för utkast.
   
 10. [Uppdaterad 2022-07-11, TESTNING PÅGÅR] Rensa mellanslag före/efter användarnamn och lösenord vid inloggning (se även B4).
  OBS! Detta kommer ställa till det för de som faktiskt har mellanslag i användarnamn eller lösen, men det får anses vara så dåligt val att de får ändra när de stöter på problemet.

C. Lista: idéer på nya funktioner [Uppdaterad 2022-02-14]

Vi är stolta över Bubblan, hur den fungerar och framför allt er som väljer att publicera och läsa noveller här! Det finns ändå saker som skulle kunna vara bättre och funktioner som skulle kunna göra vistelsen på Bubblan roligare, mer inspirerande och mer produktiv. Detta är en lista med sådana saker; från småsaker till lite större saker men alla med en någorlunda begränsad omfattning. Vad saknar DU? Vad känns viktigt om du skulle få välja något? Eller kanske är någon idé värd att ta fasta på men på annat vis? Kom gärna med åsikter och feedback, eller egna förslag! 
(Observera att detta är just idéer. De kan komma att förvekligas, i befintlig eller förändrad form. Eller förkastas, av en eller annan orsak, te.x. pga komplexitet eller annan bedömning.

 1. [Uppdaterad 2021-10-01, UTREDNING PÅGÅR] Gilla-knapp för kommentarer
  Visa uppskattning av bra/positiva kommentarer.
   
 2. Favoritmarkera författare
  Visa uppskattning av författare. Möjlighet att få aviseringar när denne publicerar. 
   
 3. Användarstatistik
  T.ex. antal kommentarer, antal gilla-tryck, antal favoritmarkeringar 
   
 4. Anmäl-knapp
  Uppmärksamma admins på trollkonton eller noveller/kommentarer som bryter mot regler/netikett.
  Knappen kan i sin första version finnas bara på profilsidan och det är endast admins som ser att någon tryckt.
  Diskret och enkelt sätt för Bubblans fantastiska medlemmar att uppmärksamma oss admins på nåt konto som används i fel syfte.

   
 5. Aviseringar
  Uppmärksamma att något intressant hänt, t.ex. att en favoritmarkerad författare publicerat något. Tänkbara sätt att avisera: när man loggar in, som del i menyn - eller frivilligt utskick till ens angivna epostadress.
   
 6. Hänt sen sist
  En lista med vad som “hänt sen sist” (dvs sen förra inloggningen). Lite som “händelser” som finns idag men mer av sammanfattande karaktär på en separat sida och begränsat till det som skett sedan förra inloggningen. Kan med fördel kombineras med “Aviseringar” (se separat förslag).
   
 7. Personligt filter
  Möjlighet att ha ett “permanent” och personligt filter som styr vilka noveller som skall synas och hur de syns. Exempel: endast visa de noveller vars kategorier man valt ska visas; visa förvalda kategorier först eller märk ut dom så de enklare hittas. 
   
 8. Osynlig inloggning
  Möjlighet att inte synas när man loggar in, dvs inte visas i listan “Senast inloggade” samt inte visas som online.
   
 9. Blockera användare
  Möjlighet att blockera användare från att skicka PM. En variant är att blockeringen är på kontonivå (man anger att ett konto inte ska kunna skicka PM). En annan att man slår av funktionen helt att kunna ta emot PM. Detta ska inte påverka Gästboksinlägg eller PM från admins.
   
 10. Låta raderade kommentarer vara helt raderade. 
  Som det är nu raderas inte kommentarer helt när man tar bort dom. Kvar är texten "Raderad av novellförfattaren" eller "Raderad av admin" eller hur det nu är. Det kan argumenteras för att detta bara är irriterande och tillintetsägande. Det enda det tillför är nyfikenhet kring vad som stod innan det raderades.
   
 11. Inför markering av lästa noveller
  Indikera på ett konsekvent sätt vilka noveller man läst.
   
 12. Författarstatistik
  T.ex. antal visningar/gilla/favoritmarkeringar/tecken/ord/etc - per novell/snitt. Valbart om det ska synas utåt eller inte tänkbart.
   
 13. [Driftsatt 2021-11-02] Spara utkast till noveller
  Alternativ till att Spara som det funkar idag (dvs skicka in för moderering): spara utkastet utan att skicka in för senare redigering.
   
 14. [Driftsatt 2021-11-02] Återkoppling vid publicering
  Få återkoppling i textform när en novell refuserats där det framgår vad som ligger till grund för bedömningen.
   
 15. [Driftsatt 2021-10-15] Visa storlek på "modereringskön"
  I transparensens och delaktighetens anda: visa antal noveller som skickats in men ej ännu modererats (bedömts och sedan godkänts eller refuserats). En siffra på "0" innebär att inga nya noveller har skickats in sedan admins senast modererat. En siffra på mer än "0" anger antal noveller som skickats in och väntar på bedömning. Man skulle också kunna lägga till en siffra för antal noveller som refuserats men det känns mindre intressant (?).
   
 16. [Uppdaterad 2021-09-27] Uppmärksamma debutander (delvis utförd)
  Att nya (på Bubblan åtminstone) novellförfattare publicerar sin första novell tycker vi förtjänar lite extra uppmärksamhet. De har inte bara hittat till Bubblan utan vill använda den som plattform att nå läsare - och vi på Bubblan får mer att välja på: fler noveller, fler stilar, fler erotiska äventyr att ta del av! Man kan tänka sig en liten ruta på huvudsidan med senaste X debutanterna (deras noveller), men också en liten ikon likt stjärnan för exklusiva noveller.
  Uppdatering: vi provar detta: Ny ruta "Novelldebutanter" på huvudsidan med de sex senaste debutanterna och deras första novell

   
 17. [Driftsatt 2021-11-02] Kommentera nyheter och/eller statiska sidor
  Skulle det vara en bra idé att kunna kommentera t.ex. en nyhet från Fröken H eller Hustomten? Eller rentav en sida (likt denna med nya idéer). Fördelen skulle vara att delaktighet uppmuntras genom att låta de som vill bidra med feedback, tankar och idéer "på plats".
  Nuvarande funktionalitet: det går att kommentera "blogginlägg" som i Bubblan är annorlunda från "nyheter". Ändringen är gjord så att nyheter använder sig av bloggfunktionaliteten. Koncepten var så pass lika.

   
 18. [Tillagd 2021-09-21] Kvittens av regler vid publicerig av novell
  För att tydliggöra regler kring publicerig samt minska risk för missförstånd/slarv: ruta eller rutor att kryssa i i samband med publicering av novell. Något i stil med "Jag har läst reglerna och bekräftar härmed att min novell följer dessa". Denna kryssruta behöver inte visas jämt utan mest för debutanter. T.ex. skulle man kunna tänka sig att den visas de tre första novellerna man publicerar och sen försvinner den. Om man sedan publicerar något som refuseras kan man tänka sig att kryssrutan kommer tillbaka igen som en påminnelse. Det är irriterande med kryssrutor men det är lite av poängen här och därför ska det bara ske när man är ny eller "på förekommen anledning".
   
 19. [Uppdaterad 2021-10-01, UTREDNING PÅGÅR] Läskvittens
  Möjlighet att se om mottagare läst ett PM. Eventuellt kopplat till användarkontots typ.

   
 20. [Tillagd 2022-02-14] Medförfattare
  Möjlighet att ange medförfattare på noveller. I sin enklaste form: lägga till bubblananvändare i fält för novell man skapar. Dessa kommer då listas som medförfattare och novellen kommer också listas under dessa användares konto (med tillägget att de är medförfattare och inte författare). Funktionen kan utökas att gälla mer än en medförfattare, men också att medförfattarna kan uppdatera novellen ifråga från sitt eget konto.
   
 21. [Tillagd och påbörjad 2022-05-24] Ny(a) kategori(er)
  Se över vilka kategorier som finns, om några ska tillkomma, ändras eller tas bort
   

D. Lista: övergripande design, upplevelse & säkerhet

Som ett komplement till listan med idéer på nya funktioner har vi en lista med lite mer generella och svårdefinierade punkter. Punkter som behöver analyseras mer genomgående för att ens överväga att göra något åt. 

 1. [Tillagd 2021-07-14] Kontosäkerhet: tillåt inte knäckta lösenord
  Funktion som kontrollerar valt lösenord och förhindrar att använda det om det är ett lösenord som knäckts. I praktiken: slå mot kända lösenord (som knäckts eller läckts på andra sajter). Kontrollen kommer göras inom Bubblan - inga lösenord lämnar Bubblan och hålls gömda, men databas på kända lösenordsläckor finns att tillgå så de har vi "tagit hem". Detta för att förhindra att användare skapar konton eller sätter lösenord som enkelt kan tas över av illasinnade.
   
 2. [Uppdaterad 2021-09-16, ARBETE PÅGÅR] Regelgenomgång
  Reglerna är utspridda och kan med fördel förtydligas, struktureras och komprimeras - allt för att bli enklare att se, ta till sig, efterleva och moderera efter.
   
 3. Uppdaterat utseende 
  Färg, bakgrund etc för att… det känns trevligt?
   
 4. Teman 
  Möjlighet för användare att välja utseende bland ett par, tre mallar
   
 5. Incognitoläge 
  Diskret surfning för oss som läser snusk när/där vi “inte borde”. Inga bilder, inga explicita eller iögonfallande färger/ord i rubriker mm.
   
 6. Uppdaterad layout
  Inte utseendet på Bubblan utan vad som finns på huvudsidan (och var). Det är mycket “tomrum” nu. Kanske byta ut/ändra de boxar som finns?
   
 7. [Uppdaterad 2021-10-01, UTREDNING PÅGÅR] Omröstningar
  En ny typ av innehåll där man kan rösta på alternativ. Nya omröstningar läggs upp av admins men inloggade användare kan rösta. Tänkbara scenarion: rösta på nya finesser, rösta på tema på tävling, rösta på tävlingsbidrag...
   
 8. Uppdaterad sökning/filtrering
  Mer kontroll över hur sökning och filtrering kan göras.
   
 9. [Uppdaterad 2021-10-01] Belöningssystem 
  Uppmuntra positivt bidragande till Bubblan. Få belöningar i någon form om man gör saker som uppskattas. Exempel på vad belöningar skulle kunna vara: “badges” (se C13) eller titlar, låsa upp funktionalitet som annars är otillgänglig. Vad som uppskattas kan i sin enklaste form vara förbestämt (t.ex. publicera en novell, skriva profiltext) men det kan också tänkas vara “automatiskt” genom att väga saker man gör, t.ex. skriver uppskattade noveller eller kommentarer. Belöningssystemet skulle kunna ha element av begränsningar också (på sådant som vi idag tar för givet). T.ex. att man inte får skicka privata PM innan man publicerat en novell eller för all del inte kan kommentera noveller förrän man satt en profilbild och profiltext på sitt konto. Så kanske inte så mycket bestraffningar som just begränsningar. För att uppmuntra positivt deltagande. Det är självklart av vikt att ett sådant här system görs måttfullt, eftersom vi alla är olika och har olika uppfattning om vad som är positivt och inte.
  Hela syftet med systemet ska vara att minska mängden spam, troll och dumheter Bubblan drabbas av samt uppmuntra att bidra till Bubblans innehåll - helst på ett positivt sätt.

   
 10. [Uppdaterad 2021-10-01, AVFÄRDAD] En Bubblan-app för iPhone resp. Android
  För en mer komplett och skräddarsydd upplevelse? 
  Motivering till att denna inte blir av: för stort arbete krävs SAMT att dedikerade appar till telefoner kan, för sidor som bubblan.nu, ersättas helt med s.k. Responsiva websidor. Planer finns på att byta teknisk plattform för Bubblan och då kommer möjligheten till bra stöd för mobiler "gratis". Dessutom är det tveksamt att distribution av appar skulle vara möjlig på ett rimligt sätt - med tanke på Bubblans tema och syfte.

   
 11. Begränsa nyskapade konton
  Minska risk för missbruk av konton genom att begränsa dom när de är nyskapade. Exempel: att det ska gå ett visst antal dagar innan man kan göra vissa saker, t.ex. ladda upp profilbild, skicka PM eller göra gästboksinlägg.
   
 12. [Tillagd 2021-10-01] Byta teknisk plattform
  Den tekniska plattform som Bubblan använder är av en gammal version med många begränsningar och tillkortakommanden på grund av detta. Att uppgradera till en nyare version av samma system eller byta ut plattformen helt skulle öppna upp för betydligt fler nya funktioner. Det skulle också göra Bubblan mer lättillgänglig - både för en större publik men på fler enheter. Som det är idag är Bubblan mest lämpad att användas på en dator. Det skulle ge Bubblan en ökad teknisk livslängd, som idag är begränsad rätt mycket på grund av föråldrad teknik.
  Exempel på saker som (antagligen) skulle bli betydligt "enklare" att få till med en nyare plattform: logga in via Facebook- eller Googlekonto, använda Bubblan på mobiltelefoner, byta utseende på Bubblan (som inställning av admin men eventuellt individuellt valbar för Bubblans medlemmar), bättre exponering i sökningar (SEO) och med det fler besökare/läsare. Och mycket mer.
  Även om gräset inte alltid är grönare på andra sidan skulle Bubblan behöva en rejäl renovering under huven - oavsett. Det går inte att komma ifrån - även om dagens version är både förhållandevis stabil och säker.

   
 13. [Tillagd 2021-10-01] Utmärkelser (aka "badges").
  Tas upp i punkt C9 (som avser belöningssystem) - men funktionen att visa utmärkelser i form av små ikoner eller "märken" kan vara helt separat. Det finns en rad olika tänkbara utmärkelser att överväga, där merparten av informationen för att dela ut dom kan fås bara genom att slå i den data som redan finns och som utgör Bubblan idag.

  Faktum är att vi redan har ett par sorters utmärkelser idag. Den ena tilldelas (manuellt kan tilläggas) en novell av den som skriver genom att kryssa i rutan "Denna novell är skrivet exklusivt för Bubblan". Som tack för förtroendet och valet får novellen en liten stjärna i kanten och på detta lite extra exponering längst upp på huvudsidan. Den andra tilldelas (också manuellt) av admin till de som på något vis sponsrat Bubblan ekonomiskt genom tiderna - främst genom köp i den webshopp som tidigare var sammankopplat med Bubblan - men också genom rena donationer under tider då Bubblan hade ekonomiska utmaningar. Som tack får de som gjort detta en likadan guldstjärna som exklusiva noveller - men vid sitt profilnamn istället.

  Tanken är att funktionen "Utmärkelser" ska vara så automatisk det bara går. Kravet på en utmärkelse är alltså att de kriterium som måste uppfyllas för att få den ska gå att räkna fram automatiskt. Automatiskt och konsekvent. Syftet med denna funktion skulle främst var att uppmärksamma saker. Främst positiva sådana som vi vill uppmuntra - men man kan överväga att ha sådana som pekar på mindre önskvärda saker. De senare ska i så fall vara av sådan natur att man "enkelt" kan bli kvitt dom genom att bidra positivt istället.

  Exempel på positiva utmärkelser skulle kunna vara: Publicerat sin första novell, Kommenterat minst 20 olika författare, etc
  Exempel på mindre positiva utmärkelser skulle kunna vara: Aldrig kommentera, gilla eller favoritmarkera noveller (än mindre publicera egna) men skriva massa PM. Eller kanske få minst X procent av sina  kommentarer eller PM raderade av andra än sig själv (eller möjligen admin)

   

E. Lista: underhåll av medlemskonton

Med ett antal år på nacken (något vi är oerhört stolta över!) ökar också mängden brus i form av konton som aldrig aktiverades, konton som inte längre används och annat "överblivet". Det innefattar också "skräp" under huven på Bubblan. Sådant kräver ofta en manuell och tidsödande insats att städa undan, men vi gör vad vi kan för att rensa allt eftersom. Här är en lista med några sådana saker:

 1. [Utfört våren 2021] Radera konton som aldrig aktiverats
  Konton som skapats med av någon anledning aldrig aktiverats - dvs konton som aldrig använts. Rensa bort dessa helt, de är helt ovidkommande.
   
 2. [Utfört våren 2021] Lås/radera konton som har dålig säkerhet
  Konton med lösenord som är kända ska låsas och sättas i karantän en tid (för att ge ägarna chans att fixa problemet först). Efter utgången karantän raderas de konton som inte åtgärdats, under förutsättning att de inte publicerat noveller. Dessa behålls men är fortsatt låsta till dess att ägarna vill låsa upp dom.
   
 3. [Pågår] Radera konton som inte används på mycket länge
  Konton som varit inaktiva i mer än X år är kandidater för att raderas. Konton som publicerat noveller är fredade och konton som har publicerat kommentarer löper minimal risk att raderas. Konton utan profltexter, profilbilder eller som inte bidragit något när de användes är däremot i riskzonen. Hur många år bakåt i tiden vi kommer titta är inte bestämt men några års inaktivitet ska man allt kunna ha utan att drabbas. Kanske 5? Observera att bara anonyma, icke bidragande konton som inte använts på länge är aktuella för att raderas. Vi är stolta och glada över alla Bubblans användare - men någonstans måste vi dra gränsen. Vill man ha kvar sitt konto är det bara att logga in och tja, kanske läsa och gilla/kommentera en novell! Enkelt! :)